top of page

privacyverklaring

In dit document geef ik (Dagmar Sjoerdstra) u informatie hoe mijn onderneming (StapsgeWijs en Stapke Foar Stapke) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan.

Mijn onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u mijn website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.

Uw persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in uw medisch dossier.

Toestemming

Uw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Voor minderjarigen tot 12 jaar vraag ik toestemming van een ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar, vraag ik toestemming van zowel de minderjarige als de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende informatie heb om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u hierover informeren.

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geef ik geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Om te voldoen aan mijn zorgplicht deel ik in dergelijke situaties uw gegevens met andere zorgverleners. Indien dit niet noodzakelijk is voor de zorg, vraag ik hiervoor uw toestemming.

Wilt u weten welke persoonsgegevens ik van u heb?

U heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens ik van u verwerk. Wanneer u een verzoek tot inzage doet, zal ik u daar zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, over informeren. Indien u gegevens wilt laten aanpassen of verwijderen, kunt u dit aangeven. Ik zal dan aangeven in hoeverre dit mogelijk is. Indien het niet mogelijk is, leg ik u uit waarom dat zo is.

Heeft u klachten?

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met mij opnemen via de eerder vermelde contactgegevens. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat er in de toekomst dingen veranderen in mijn bedrijfsvoering of in de wet- en regelgeving die maken dat ik mijn privacyverklaring moet aanpassen. Ik adviseer u dan ook om regelmatig mijn privacyverklaring te raadplegen.

Laatst bijgewerkt: September 2023

Disclaimer: Dit is een fictieve privacyverklaring en dient alleen ter illustratie. Raadpleeg een jurist of specialist voor een officiële en volledige privacyverklaring voor uw onderneming.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met me op te nemen. Ik sta klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden. Je kunt me bereiken via e-mail, telefoon of via het contactformulier op mijn website. Ik kijk ernaar uit om van je te horen!

bottom of page