Poepproblemen

VERSTOPPING is een opeenhoping van veel poep in de darmen. Hoe langer de poep in de darmen blijft, hoe groter en harder dit wordt. Poepen gaat dan steeds moeilijker en kan pijn doen. Het kind krijgt meestal buikpijn en wil, kan of durft niet meer te poepen.

 

VIEZE BROEKEN kunnen een gevolg van behoorlijke verstopping zijn. Ook kan dit komen doordat het kind, het moeilijk vindt om tijdig naar de poepaandrang te luisteren. Met vieze (stinkende) broeken kan het kind flink gepest worden en geïsoleerd raken.

 

LUIERPOEPEN is een probleem wat steeds meer gezien wordt. Door het grote aanbod van luiers en luierbroekjes, kinderopvang, werkende ouders wordt zindelijk maken vaak uitgesteld, waardoor luierpoepen moeilijk af te leren wordt. Poepproblemen waarbij sprake is van verstopping moeten ALTIJD BEHANDELD worden met LAXEERMIDDELEN. Om beweging in de buik en opgeslagen hopen ontlasting weg te krijgen. In de meeste gevallen van verstopping is er GEEN SPRAKE van een MEDISCHE oorzaak en zijn er toch laxeermiddelen nodig om de buik leeg te maken en te houden. Veel opvoeders vinden dat (begrijpelijk) naar. Een poepprofessional kan uitleggen welke laxeermiddelen gebruikt kunnen worden en welke werking deze precies hebben en waarvoor en hoe lang deze nodig zijn.

 

Daarbij is het belangrijk om op zoek te gaan naar ONDERLIGGENDE OORZAKEN (SHIT) van het (on)bewuste ophoudgedrag van het kind en de verstopping. Kom je er zelf niet uit? Een poepprofessional heeft verstand van zaken en ervaring met langdurige en vaak onbegrepen poepproblemen. Samen met opvoeders kan bekeken worden waar welke knelpunten zitten en hoe deze kunnen worden omgebogen tot helppunten.

 

Methode SuperPoeper®

 

Methode SuperPoeper® bestaat uit een systeemgerichte aanpak voor kinderen met poepproblemen en hun opvoeders. Ontwikkeld door TOF-Training na jarenlange specifieke kindertherapeutische praktijkervaring met kinderen met poepproblemen en hun opvoeders. De methode voorziet in ondersteuning aan opvoeders en aan het kind.

 

Opvoeders wordt een uitgebreid EENMALIG consult geboden, waarbij buiten de medische invalshoek, zes andere invalshoeken worden ingezet. Na afloop ontvangen opvoeders een e-mail met toelichting van het stappenplan en plan van aanpak. De focus binnen deze aanpak ligt bij de opvoeders om het kind, dat al zo belast is met het poepprobleem, zo veel mogelijk te ontlasten.

Het kind kan met de app SuperPoeper op speelse en ontspannen manier van alles ontdekken over poepen, poepproblemen en een poepplan. De app kan enerzijds worden ingezet om jonge kinderen op moderne, interactieve wijze poepzindelijk te maken. Anderzijds kan de app gebruikt worden voor kinderen, waarbij poepen en praten over poepen een probleem is.

 

Bronvermelding: www.superpoeper.nl